kärnfamilj förutsätts i hälsodeklaration

Image

kärnfamilj förutsätts i hälsodeklaration

Det är dags för mitt yngsta barn att börja förskoleklass till hösten. Inför detta fick vi ett papper att fylla i som benämns “Hälsouppgift”. Jag blev irriterad när jag läste papperet och det är fortfarande inte ifyllt.

1. Namn, Modern & Namn, Fadern, det förutsätts alltså att barnet har både en moder och en fader. Det är väl inte PK på 2010-talet? Tänk om barnet har två mammor, eller två pappor?

2. Yrke, vad har mitt yrke som förälder att göra med mitt barns hälsotillstånd? Ska underlaget användas till forskning där man sätter barns hälsotillstånd i relation till föräldrars utbildningsnivå?

3. Längd, vad har min och min partners längd att göra med mitt barns hälsa? Är det ohälsosamt att vara särskilt lång eller särskilt kort? Kan det ena eller det andra korreleras med fysisk ohälsa?

4. “Tänk på att det är Ni som förälder/vårdnadshavare som ansvarar för att informera lärare och övrig skolpersonal om frågor som rör Ert barns hälsotillstånd.” Jaha, varför ska man då fylla i en blankett som omfattar två sidor om diverse ohälsotillstånd?

Vad gör egentligen skolhälsovården? Förutom att vaccinera, pyssla om och titta till eleverna när de har stukat en fot, informerar personalen i matsalen om allergier och tillhandahåller vilorum när ens barn drabbas av hög feber i väntan på förälderns ankomst?

(Skolsköterskan på mitt äldsta barns skola är helt fantastisk)