Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism.

Image

internationella kvinnodagenSå lyder parollen för internationella kvinnodagen, som instiftades 1910 på initiativ av kommunisten Clara Zetkin.

Clara föddes i Tyskland 1857 och hette då Eissner i efternamn.  Hennes pappa var lärare och hennes mamma var engagerad i kvinnorättsfrågor och arbetarföreningar. Hennes livskamrat blev Ossip Zetkin som också han var politiskt engagerad. Clara och Ossip fick två söner som hette Maxim och Kostja. Ossip dog i turberkulos 1889. Clara gick från att vara socialist till att bli kommunist. Hon levde under mycket svåra förhållanden.

Följande ord yttrade hon i Paris 1889:

De som har mänsklighetens frigörelse inskrivet på sin fana bör inte fördöma halva mänskligheten till politiskt och socialt slaveri. Liksom mannen är underkuvad kapitalisten är kvinnan underkuvad mannen; och hon kommer att förbli underkuvad om hon fortsätter att vara ekonomiskt beroende. Arbete är grundförutsättningen för kvinnans ekonomiska självständighet.

This slideshow requires JavaScript.

Den första självständiga nationen i världen att införa kvinnlig rösträtt på nationell nivå var Nya Zeeland, 1893. Australien följde efter 1902; Australiens urinvånare fick dock inte allmän rösträtt förrän 1962. Sist i Europa med att ge kvinnor rösträtt var Lichtenstein 1984, då var jag 9 år.

Nu är det bara i Saudiarabien kvinnor är diskriminerade inför lagen gällande rösträtt. Där har kvinnor sin roll i hemmet som mödrar och får inte arbeta mer än i undantagsfall. De behövs inom vården eftersom manliga läkare inte får behandla kvinnliga patienter, och tvärtom, annat än i nödfall. Vad händer då om det blir komplikationer när en kvinna ska föda barn och det endast finns professionell hjälp att få av en manlig läkare? Hur mycket erfarenhet och skolning har han att bistå vid en sådan situation?

Infon och bilderna på Clara Zetkin kommer från Wikipedia.